Economia circulară: noi reglementări privind ambalajele pentru a promova reducerea, reutilizarea și reciclarea

Lumea se scufundă sub greutatea deșeurilor dăunătoare din plastic, iar ambalajele sunt unul dintre cei mai mari vinovați.

deseuri

Conform Eurostat, în doar 12 ani, din 2009 până în 2021, cantitatea de deșeuri de ambalaje a crescut de la 66 de milioane de tone la 84 de milioane de tone, adică aproximativ 180 kg/persoană. De exemplu, în 2021, UE a generat 188,7 kg deșeuri de ambalaje pe locuitor, cu 10,8 kg mai mult de persoană decât în ​​2020, cea mai mare creștere din ultimii 10 ani și cu aproape 32 kg mai mult decât în ​​2011.  În total, UE a generat 84 de milioane de tone de deșeuri de ambalaje, dintre care 40,3% au fost hârtie și carton. Plasticul a reprezentat 19,0%, sticla 18,5%, lemnul 17,1% și metalul 4,9%. 

               Pentru a vă face o imagine despre ce înseamnă 180 kg de deșeuri, de ambalaje: este o cantitate suficientă pentru a umple cinci căzi până la refuz cu deșeuri.

De aceea este bine-venită inițiativa de revizuire a  reglementării la nivelul UE privind deșeurile de ambalaje și a deșeurilor textile.

De aceea, în noiembrie 2022, Comisia Europeană a propus revizuirea normelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Consiliul a convenit asupra poziției sale de negociere („abordare generală”) cu privire la propunere în decembrie 2023, iar în martie 2024 s-a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European. Câteva măsuri esențiale incluse în propunere sunt:

  • obiectivele de reducere a deșeurilor de ambalaje la nivelul statelor membre;
  • restricționarea excesului de ambalare;
  • sprijinirea sistemelor de reutilizare și reumplere;
  • sisteme obligatorii de returnare a garanției pentru sticlele din plastic și recipientele din aluminiu.

În ceea ce privește materialele plastice, începând din 2018, Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară urmărește să sporească posibilitățile de reciclare a ambalajelor din plastic, aceasta conținând un răspuns ferm la problema microparticulelor de plastic.

În temeiul Planului de Acțiune privind economia circulară din 2020, Comisia a elaborat:

  • cerințe obligatorii privind conținutul reciclat și reducerea deșeurilor pentru produse-cheie;
  • un nou cadru de politică privind materialele plastice de origine biologică, biodegradabile și compostabile pentru a clarifica domeniile în care aceste materiale plastice pot aduce beneficii reale pentru mediu;
  • măsuri de combatere a prezenței microparticulelor de plastic eliberate neintenționat în mediu, cu scopul de a reduce deșeurile de plastic.

În link, mai multe informații despre Strategia privind materialele plastice (Comisia Europeană).

După o perioadă îndelungată de evaluări, discuții, întâlniri cu părțile interesate și în urma unor consultări intense în trialog, la 24 aprilie 2024, Parlamentul European a adoptat în primă lectură Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (Packaging and Packaging Waste Regulation - PPWR), reglementare care ar trebui să contribuie la tranziția către o economie circulară. Odată ce va intra în vigoare, PPWR va înlocui Directiva 94/62/CE privind ambalajele.

O privire de ansamblu asupra noilor măsuri

Reducerea ambalajelor: Aceste reglementări propun obiective ambițioase pentru reducerea ambalajelor. Până în 2030, este stabilită o reducere obligatorie de 5%, care va crește la 10% până în 2035 și în continuare la 15% până în 2040.

Interzicerea materialelor plastice de unică folosință: Începând cu 1 ianuarie 2030, anumite tipuri de ambalaje din plastic de unică folosință vor fi eliminate treptat. Acest pas este o trecere de la dependența de materiale care nu sunt biodegradabile la adoptarea de alternative ecologice. Întreprinderile se confruntă să își adapteze strategiile în consecință pentru a se conforma acestor reglementări și a contribui la un viitor mai ecologic.

Promovarea opțiunilor de reutilizare și reumplere: pe lângă obiectivele de reducere, reglementările încurajează adoptarea opțiunilor de reutilizare și reumplere pentru consumatori. Țintele specifice stabilite pentru 2030 acoperă diverse sectoare, inclusiv ambalarea băuturilor alcoolice și nealcoolice, transport, ambalare de vânzare și ambalare grupată. În plus, unitățile care oferă băuturi și mâncare la pachet au obligația de a oferi consumatorilor opțiunea de a-și aduce propriile containere, promovând o cultură a durabilității.

Adoptarea ambalajelor reciclabile: Conform noilor măsuri, toate ambalajele trebuie să îndeplinească criterii stricte pentru a fi considerate reciclabile. Această trecere către materiale reciclabile subliniază importanța gestionării responsabile a deșeurilor și a conservării resurselor. Obiectivele minime de conținut reciclat pentru ambalajele din plastic și obiectivele de reciclare în funcție de greutatea deșeurilor de ambalaje consolidează și mai mult angajamentul față de principiile economiei circulare.

Colectarea materialelor plastice de unică folosință: până în 2029, este stabilită o măsură de colectare separată a 90% din recipientele de plastic și metal de unică folosință pentru băuturi (cu dimensiunea de până la trei litri). Această inițiativă utilizează sisteme de depozit-retur pentru a asigura colectarea și reciclarea eficientă a deșeurilor de ambalaje, minimizând impactul asupra mediului.

Aceste obiective, convenite provizoriu cu Consiliul, demonstrează un angajament colectiv de a minimiza impactul asupra mediului și de a promova practicile de afaceri durabile. Totodată, este de așteptat ca noile prevederi să aibă un efect foarte puternic  asupra sectorului de ambalare și logistică. Mai mult, schimbările vor afecta comerțul electronic, sectorul HORECA, comercianții cu amănuntul, precum și alți jucători pe piața UE. Mai departe, Consiliul trebuie să aprobe acordul înainte ca acesta să intre în vigoare în mod oficial.  

În concluzie, noul PPWR stabilește un cadru cuprinzător care vizează prevenirea deșeurilor de ambalaje și încurajarea reutilizării și reciclării ambalajelor și etapele de atingere a acestor obiective.

Prin reducerea colectivă a ambalajelor, interzicerea materialelor plastice de unică folosință, promovarea opțiunilor de reutilizare și reumplere, îmbrățișând materiale reciclabile și implementând sisteme eficiente de colectare a deșeurilor, putem deschide calea către un viitor mai ecologic și mai durabil.  

Chiar dacă noul PPWR mai are câteva etape până să devină aplicabil la nivelul Uniunii, în România au fost puse fundamentele necesare acestui viitor cadru normative prin intrarea în vigoare a cadrului legal pentru implementarea pe întreg teritoriul României a sistemului de garanție-returnare (SGR). SGR a fost stabilit prin Hotărârea nr. 1.074/2021 din 6 octombrie 2021 si a intrat in vigoare de la 30 noiembrie 2023. Sistemul este aplicabil pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal. Se consideră ambalaj supus sistemului de garanție-returnare sau ambalaj SGR ambalajul primar nereutilizabil din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizat pentru bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase, care poartă marcajul SGR.

Comercianții sunt obligați să indice distinct valoarea garanției la raft și pe documentele fiscale aferente produsului în ambalaj SGR.


Tipărire   Email