Guvernul României a aprobat Strategia Naţională de Educaţie Financiară pentru perioada 2024 – 2030

Astăzi, 11 aprilie 2024, Guvernul României a aprobat Strategia Naţională de Educaţie Financiară pentru perioada 2024 – 2030. Nu întâmplător, tot astăzi a s-a sărbătorit Ziua Educaţiei Financiare, data acestui eveniment anual fiind stabilită prin lege din 2022.g1 mini

Strategia Națională de Educație Financiară (SNEF) adoptată astăzi este un pas important și o decizie bine-venită a Guvernului României, creându-se astfel cadrul necesar pentru ca instituțiile de învățământ, autoritățile de supraveghere financiară, instituțiile financiare, dar și ONG-urile specializate să joace un rol vital în promovarea educației financiare.

La cererea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, am elaborat din partea Asociației Consumers United/Consumatorii Uniți o opinie cu privire la proiectul de Strategie Națională de Educație Financiară (SNEF).  

Printre sugestiile transmise s-au enumerat:

- începerea programelor de educație financiară de la o vârstă fragedă; 

- programe adaptate pe grupuri de vârstă;

- includerea în pachetele educaționale a cunoștințelor despre efectele asupra mediului a investițiilor financiare, investițiile financiare pe criterii de sustenabilitate și recunoașterea greenwashing-ului;

- promovarea unor programe în acord cu nevoile specifice ale diverselor grupuri, în special ale elevilor, tinerilor, femeilor, vârstnicilor, celor fără competențe digitale, celor cu un nivel redus de educație, persoane cu dizabilități, persoanelor cu risc crescut de sărăcie și excluziune  socială (AROPE) și persoanelor cu venituri mici;

- oferirea de educație financiară direcționată pentru persoanele aflate în pragul unor decizii financiare majore, cum ar fi primul credit ipotecar, împrumutul pentru studenți sau investiția într-un fond de pensii;

- oferirea de educație financiară la cerere, prin platforme dedicate, acreditate.

Aceste propuneri sunt tot atâtea direcții de acțiune la care mediul de afaceri din domeniul serviciilor financiare de retail și instituțiile de învățământ pot dezvolta, chiar și împreună cu societatea civilă (mediul ONG-urilor de profil) programe de succes pentru creșterea gradului de educație financiară în România.

SNEF 2024-2030 urmează să fie implementată printr-o serie de măsuri la nivelul Ministerului Educaţiei şi a fost elaborată în cadrul unui parteneriat între Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociaţia Română a Băncilor şi ANPC. 


Tipărire   Email