Hotărâre CJUE într-o întrebare preliminară - cauze conexate consumatori vs BNP Paribas Personal Finance

Hotărârile în cauza C-609/19, și în cauzele conexate C-776/19 – C-782/19, BNP Paribas Personal Finance
 
În anii 2008 și 2009, mai mulți consumatori au încheiat cu banca BNP Paribas Personal Finance contracte de împrumut ipotecar exprimat în franci elvețieni (CHF) și rambursabil în euro pentru finanțarea cumpărării unor bunuri imobile sau a unor părți din societăți imobiliare. Din cauza caracteristicilor acestor împrumuturi, contractarea lor prezenta un risc de schimb valutar legat de fluctuațiile cursului monedei euro în raport cu cel al CHF. Deși existența acestui risc nu era menționată în mod expres în contractele de împrumut, reieșea totuși în mod indirect din acestea că riscul respectiv era inerent acestor contracte și era suportat de consumator. 
 
CJUE a dat horărîrea într-o întrebare preliminară pentru trei cauze consumatori vs BNP Paribas Personal Finance
”Un consumator care a contractat un împrumut exprimat în monedă străină și care nu are cunoștință de caracterul abuziv al unei clauze incluse în contractul de împrumut nu poate fi expus niciunui termen de prescripție pentru restituirea sumelor plătite în temeiul acestei clauze Informațiile furnizate de împrumutător consumatorului cu privire la existența unui risc de schimb valutar nu îndeplinește cerința de transparență dacă se întemeiază pe ipoteza că paritatea dintre moneda de calcul și moneda de plată va rămâne stabilă pe toată durata contractului”
 
 

Tipărire   Email