Incluziunea financiară și digitalizarea - EBA-BSG Workshop

Ieri, 22-07-2021, Banking Stakeholder Grup din cadrul Autorității Bancare Europene a organizat un workshop pe tema Incluziunii financiare și digitalizării. Workshop-ul a reunit participanții într-o reală sesiune de brainstorming cu privire la acele acțiuni și soluții care ar putea face ca serviciile financiare utilizate zi de zi să fie accesibile cetățenilor europeni, indiferent de situația lor personală, de vârstă, educație, stare materială sau de sănătate.
În momentul de față, riscul de excluziune financiară, economică și chiar socială există ca urmare a digitalizării accelerate și chiar excesive în furnizarea de servicii financiare și în cursa spre o societate care nu mai utilizează banii cash. Incluziunea financiară are un rol important de jucat și în finanțarea durabilă, în finanțarea pe criterii de protecție a mediului, a guvernanței corporative și responsabilității sociale, astfel încât nimeni să nu fie exclus sau să întâmpine bariere în folosirea banilor proprii și în accesarea de fonduri pentru diverse scopuri de consum sau investiții personale.
A fost o dezbatere care a reunit puncte de vedere variate și chiar de pe poziții contrare ale actorilor implicați în digitalizarea serviciilor financiare, iar ele sunt baza de pornire spre realizarea unei societăți mai incuzive pentru toți membrii săi.

Tipărire   Email