Un tratament mai bun al debitorilor cu dificultăți la plata creditelor prin OUG15/2024

În Uniunea Europeană (UE), protecția consumatorilor de servicii financiare este susținută de o serie de măsuri de reglementare, inclusiv directive și regulamente,

5 600x600

care au ca scop consolidarea drepturilor consumatorilor și promovarea stabilității financiare. Accentul pus pe găsirea unor soluții amiabile în colectarea de datorii, cu accent restructurarea datoriilor personale și introducerea schemelor de insolvență în Statele Membre ale UE urmăresc să prevină supra îndatorarea, să îmbunătățească educația financiară, să atenueze excluziunea financiară, promovând incluziunea financiară și să combată sărăcia.

Ordonanța de urgență 15/2024 privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind contractele de credit pentru consumatori reprezintă transpunerea în legislația internă a Directivei 2014/17/UE din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și a intrat în vigoare în 17 martie 2024.

Conform OUG 15/2024, pentru protejarea debitorilor, reglementarea se asigură de faptul că administratorii de credite şi cumpărătorii de credite acţionează întotdeauna cu bună-credinţă, tratează în mod echitabil debitorii şi le respectă dreptul la viaţă privată. Aceştia nu au voie să hărţuiască debitorii şi nici să le ofere informații înșelătoare.

Autoritate competentă responsabilă cu exercitarea funcţiilor şi cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgenţă este desemnată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, fiind și competentă cu soluționarea reclamațiilor depuse de debitori împotriva cumpărătorilor de credite, a administratorilor de credite şi a furnizorilor de servicii de administrare a creditelor.

Procedura se soluționare a reclamațiilor în cadrul ANPC prevede că reclamaţiile se repartizează spre cercetare şi soluţionare de către conducătorul departamentului către personalul cu atribuţii de control, iar reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale debitorului nu se iau în considerare şi se clasează.

Declanşarea cercetării se realizează în termen rezonabil de la data înregistrării reclamaţiei, dar nu mai târziu de 10 zile calendaristice de la data înregistrării. Concluzionarea reclamaţiilor se realizează în termen de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării.

Printre măsurile de protecție a debitorului, se prevede: creditorii au obligaţia de a avea politici şi proceduri adecvate în virtutea cărora să depună eforturi pentru a aplica, dacă este cazul, o restructurare rezonabilă datorată dificultăţilor financiare înainte de a demara procedura de executare silită. Măsurile de restructurare datorate dificultăţilor financiare ţin seama, printre alte elemente, de situaţia consumatorului şi constau în următoarele:

a) refinanţarea totală sau parţială a contractului de credit;

b) modificarea termenelor şi condiţiilor existente ale unui contract de credit, care include:

(i)prelungirea duratei contractului de credit;

(ii)modificarea tipului de contract de credit;

(iii)amânarea plăţii tuturor sau a unei părţi a ratelor de credit pentru o anumită perioadă;

(iv)schimbarea ratei dobânzii;

(v)oferirea unei perioade fără plăţi;

(vi)plăţi parţiale;

(vii)conversii monetare;

(viii)iertarea parţială de datorie şi consolidarea datoriilor.

 


Tipărire   Email