Odată cu digitalizarea, sectorul serviciilor financiare se află într-o evoluție și inovare accelerate. Datorită globalizării, este posibil accesul consumatorilor la o paletă variată de produse și servicii, menite să răspundă unei mari varietăți de nevoi și împrejurări. Practic, contractarea acestora are loc instantaneu, dar, pentru mulți consumatori, aceste produse sunt complexe, iar efectele financiare viitoare sunt, deseori greu de evaluat pentru cei neavizați.

În multe ocazii, consumatorii își supraestimează cunoștințele în materie de servicii financiare și nu depun suficient efort pentru a înțelege caracteristicile și opțiunile serviciilor pe care caută să le achiziționeze. Uneori, chiar trec cu vedere importanța informării cu privire la acestea, cu consecințe dintre cele  mai neplăcute și uneori costisitoare pentru ei. . În mod particular, consumatorii cu venituri reduse sau cei mai puțin experimentați se confruntă cu dificultăți suplimentare în accesarea sau utilizarea serviciilor și produselor financiare. De aceea, consumatorii  devin interesați de educația financiară doar atunci când realizează că aceasta le poate fi utilă.

Piața serviciilor și a produselor financiare înseamnă însă o relație multivalentă, între producători de produse și servicii financiare, furnizori, operatori, agenți, brokeri, consultanți etc și consumatori. O relație corectă cu consumatorii presupun un tratament corect, transparență, care au la bază existența unor coduri de etică și responsabilitate la nivelul furnizorilor primari, servicii obiective, adecvate și nepărtinitoare la nivelul consultanților. Dar, mai mult decât orice, o relație bună se construiește prin intermediul educației financiare.

Conform OECD-INFE, educația financiară poate fi definită ca o combinație între cunoștințe, abilități, aptitudini, nivel de conștientizare și tipar comportamental necesare adoptării deciziilor sănătoase de ordin financiar și în consecință atingerii unui nivel satisfăcător de bunăstare individuală.

 Educația financiară este acel proces de învățare prin care consumatorii primesc informații cu privire la noțiunile și conceptele vieții financiare, despre aspecte legate de   piețele financiare și produsele și serviciile financiare.  Cu  ajutorul acestor cunoștințe dobândite consumătorii pot își folosească competențele necesare în utilizarea acestor servicii și produse financiare în viața de zi cu zi. Într-o societate din ce în ce mai conectată la finanțe, cum este societatea în care trăim, aprofundarea cunoștințelor în domeniul financiar ajută indivizii să fie conștienți de riscurile și oportunitățile financiare și să ia decizii avizate în materie de servicii financiare. Educația financiară făcută din vreme contribuie la întărirea capacității consumatorilor de a lua cele mai bune decizii în raport cu situația lor financiară, iar beneficiile dobândirii competențelor financiare se extind pe întreaga durată a vieții.

Educația financiară vine în completarea măsurilor menite să garanteze informarea, protecția și consilierea în mod corespunzător a consumatorilor.

Criza  economică din 2008-2009  a pus în lumină necesitatea educației și a competențelor financiare, ca instrumente primordiale pentru a lua decizii financiare corecte într-un sistem financiar din ce în ce mai complex.

Dificultățile financiare ale consumatorilor și ale gospodăriilor se reflectă în societate și pot afecta dezvoltarea comunităților, dar, atunci când se manifestă la o scară foarte mare, cum a fost cazul precedentei crize financiare care a început ca o criză a creditelor ipotecare, pot avea un impact semnificativ asupra piețelor.

Educația financiară aduce beneficii pentru consumatorii care-și pot gestiona mult mai bine situația financiară și aduce avantaje economice și sociale prin nivelul mai bun de satisfacere a nevoilor consumatorilor și prin bunăstarea astfel creată. 

Asociația Consumers United/Consumatorii Uniți are ca scop, încă de la înființarea în 2019, creșterea nivelului de educație financiară a consumatorilor.