g8 thumb

Ce sunt investițiile de retail și ce obligații au furnizorii lor față de consumatori?

Pentru investitorii de retail, de cele mai multe ori, informațiile puse la dispoziție de creatorii acestor produse sau de cei care le pun în vânzare sunt ambigue sau deosebit de complexe, consumatorii putând cu greu să-și facă o imagine despre beneficiile pe care le-ar pot obține când ar alege să investească în astfel de produse, iar riscurile și costurile aferente sunt dificil de evaluat sau de comparat.

 

Ei se confruntă cu ceea ce se numește asimetrie informațională în fața celorlalți operatori de pe piașă, și, în plus, nu dispun de mijloacele necesare pentru a-și proteja propriile interese.   Acest motive contribuie în mod direct la achiziționarea unor produse nepotrivite de către investitorii de retail,  și din această cauză sunt prejudiciați în diverse moduri: prin suportarea unor costuri despre care nu au fost informați anterior investirii, pot suferi pierderi neprevăzute datorită randametelor slabe ale produselor sau a riscului exagerat, pot realiza că au ratat oportunitățile care le-ar fi asigurat un câștig (investiții cu cîștig garantat), sau, în cazul cel mai rău își pot pierde economiile de-o viață, uneori cu consecințe devastatoare asupra bunăstării individuale și a familiei.

Ce sunt investițiile de retail?

Produsele de investiții de retail  sunt acelea care presupun plasamente bănești în fonduri de investiții, în produse structurate de retail și în anumite tipuri de contracte de asigurare utilizate în scopuri de economisire-investire.

 

Ce probleme întâmpină consumatorii-investitori în produsele de investiții de retail?

 

Informațiile oferite sunt greu de înțeles de către consumatorul mediu.

Compararea diverselor produse este greu de realizat.

Forma de prezentare a informațiilor, de asemenea, nu ușurează informarea și compararea, cu documente prea lungi, care nu pun în evidență caracteristicile esențiale, utile pentru consumatori.

Informațiile transmise consumatorilor urmăresc să diminueze, mai degrabă, riscul juridic pentru procucătorii și furnizorii care le pun pe piață în detrimentul unei comunicări oneste, echilibrate, care să folosească destinatarilor.

Uneori, consumatorul care dorește să investească în diverse produse financiare, care i-ar aduce un câștig potențial mai mare (cum ar fi obligațiuni, titluri de stat, acțiuni, plasamente în fonduri de investiții, în  fonduri de pensii) nu realizează că și riscurile pe care și le asumă cresc proporțional cu randamentele prezumate.

Există și tentative de fraude, iar consumatorii nu cunosc la ce trebuie să fie atenți atunci când primesc apeluri telefonice sau emailuri de la false firme de intermediere (brokeri) care promit câștiguri rapide și consistente prin tranzacționarea unor instrumente financiare riscante.

Sfaturi pentru investitorii de retail:

 

Produse de investiții trebuie să fie însoțite de un document cu informații cheie pentru investitori (DICI) atunci când sunt vândute investitorilor de retail. Documentul cu informații cheie trebuie să fie un document de sine stătător, în sensul că investitorii de retail nu trebuie să fie nevoiți să citească și alte documente pentru a putea înțelege principalele caracteristici ale produsului de investiții și a lua o decizie în cunoștință de cauză, și trebuie să se diferențieze în mod clar de materialele de marketing.

Acest document îi va ajuta pe consumatori, înainte de a alege un produs de investiții, să se documenteze temeinic în legătură cu toate aspectele vizând caracteristicile acestuia. De exemplu, dacă vor să aleagă un fond de investiții, este important să parcurgă Documentul cu Informații Cheie pentru Investitori (DICI), care este obligatoriu de pus la dispoziția potențialilor investitori . Acest document standardizat oferă informații cu privire la: obiectivele și politica de investiții, gradul de risc și randamentul oferit, cheltuielile fondului, informații despre performanța anterioară.  Totodată, acest tip de document facilitează comparațiile rapide și directe între fonduri. Pentru alte produse pot fi incluse și alte informații, cum ar fi planurile de pensii private, unde trebuie incluse informații despre rezultatele viitoare posibile. Pentru a favoriza comparabilitatea, formatul și ordinea secțiunilor documentului sunt prestabilite pentru toți furnizorii de investiții de retail.

Documentul cu informații cheie pentru investitori trebuie furnizat investitorului de retail potențial cu suficient timp înainte de încheierea unei vânzări. Este esențial ca informațiile să fie furnizate în timp util și, pentru a-și atinge scopul, documentul trebuie furnizat înainte de luarea unei decizii de investiție.

Tot cu privire la fondurile de investiții, o importantă sursă de informații despre un fond de investiții este Prospectul de emisiune al Fondului.  Acest document poate fi găsit atât pe site-ul societății de administrare a investițiilor care administrează fondul, cât și la distribuitorii fondului. Prospectul cuprinde toate informațiile cu privire la organizarea și funcționarea acestuia, echipa de administrare, distribuitorii etc. Rapoartele anuale sau cele semestriale adresate investitorilor sunt, de asemenea, surse importante de informații cu privire la structura activelor și plasamentelor fondului.

De asemenea, în evaluarea potențialului randament obținut în urma unui plasament,  trebuie avute în vedere obligațiile fiscale pe care investitorul le are către stat. Taxele și comisioanele plătite de fondul de investiții diminuează, de asemenea randamentele pe care investitorii le-ar putea obține.

Atenție! Persoana care vinde un produs de investiții pune documentul cu informații cheie la dispoziția investitorilor de retail în mod gratuit.

În ceea ce privește „produse de pensii”, acestea  înseamnă produse recunoscute conform legislației naționale ca având drept scop principal furnizarea unui venit investitorului în momentul pensionării și care îi conferă acestuia dreptul la anumite prestații.   Și în cazul acestor produse, Documentul cu informații cheie trebuie să conțină numai informații cheie, în principal referitoare la natura și caracteristicile produsului, inclusiv ale celor destinate utilizării pentru planificarea pensionării.

Consumatorii trebuie să cunoască faptul că există pentru plasamentele făcute în pensii facultative se aplică garanția privind performanța investițiilor fondurilor de pensii facultative care înseamnă o garantare a ratei minime de rentabilitate (sau „garanția relativă la piață”).

Toate fondurile de pensii de pe piața din România sunt obligate să obțină o rentabilitate  mai mare decât valoarea minimă relativă, calculată în funcție de performanța medie a pieței.