Spectrul larg al educației financiare

7 600x800Odată cu evoluția tehnologiei a evoluat şi accesul la produsele financiare complexe. Mai mult, odată cu digitalizarea, accesul la produsele și serviciile financiare este mult mai comod. Disponibilitatea digitală înseamnă adesea că oricine poate crea și accesa portofolii personalizate de economii, pensii și investiții, dar o creștere a complexității duce adesea la o creștere a alegerilor greșite.  De aceea, financiarizarea și complexitatea în creștere fac necesar ca alfabetizarea financiară să fie o parte integrantă a agendei publice și a politicilor la nivel național.

 

Educația financiară are importanță pentru România de astăzi, deoarece nivelul de alfabetizarea financiară este în corelație inversă cu principalele elemente ale creșterii incluzive și anume cu sărăcia, inegalitatea, excluziunea socială și imobilitatea socială. 

Datoriile provenind din diverse tipuri de credite reprezintă o pondere covârșitoare din datoria totală a gospodăriilor din țara noastă. Înțelegerea implicațiilor îndatorării și a modului în care alfabetizarea financiară poate ajuta la evitarea dificultăților financiare  și este deosebit de importantă îndeosebi pentru gospodăriile tinere, pentru cei care au dobândit pentru prima oară o locuință și pentru cei aflați în partea inferioară a distribuției veniturilor. Cunoștințele în domeniul gestionării finanțelor le  dau indivizilor puterea să preia controlul asupra destinelor lor economice, să ia decizii financiare în cunoștință de cauză și să își atingă obiectivele pe termen lung . 

Mai mult, în fața îmbătrânirii rapide a populației, presiunea asupra sistemului de pensii ar putea fi atenuată prin trecerea către celelalte sisteme de asigurări, precum pensiile private, pensiile ocupaționale și creșterea interesului pentru produsele de economisire-investire. Acest lucru transferă din ce în ce mai multe responsabilități către individ, care își poate îmbunătăți considerabil procesul de luare a deciziilor dacă are niveluri mai ridicate de alfabetizare financiară. 

Educația financiară poate ajuta consumatorii  să înțeleagă care sunt riscurile și oportunitățile de ordin financiar, ajutându-i să își gestioneze resursele in mod eficient,  ușurându-le accesul la beneficiile economice și, totodată, contribuie la creșterea incluzivă a societății.

Guvernele, instituțiile de învățământ și instituțiile financiare trebuie să joace un rol vital în promovarea educației financiare. Recomandările de politică presupun începerea programelor de educație financiară de la o vârstă fragedă; promovarea unor programe adaptate la nevoile specifice ale diverselor grupuri, în special tinerilor, femeilor și persoanelor cu venituri mici; oferirea de educație financiară direcționată pentru persoanele aflate în pragul unor decizii financiare majore, cum ar fi primul credit ipotecar, împrumutul pentru studenți sau investiția într-un fond de pensii. 

Cu o varietate de produse de investiții și economii disponibile într-o gamă largă de sofisticare, mulți consumatori pur și simplu nu au educația financiară și nici nu pot accesa ușor informațiile de calitate, care să-i ajute să facă alegerile corecte. Aceste decizii le vor afecta ulterior capacitatea de a cumpăra o casă, de a economisi pentru pensie sau chiar de a-și finanța educația, ceea ce poate fi extrem de stresant. Este important, prin urmare, să se evite supraîncărcarea informațională în ofertele de produse și servicii financiare pentru consumatori, iar oferirea de informare consecventă și educație financiară la cerere prin intermediul platformelor digitale va oferi consumatorilor mai multă siguranță pentru bunăstarea lor. Acest lucru se poate obține prin sprijinirea cercetării în domeniul educației financiare,  pentru asigurarea furnizării eficiente și inovatoare a educației financiare, în special în ce privește aspectele comportamentale ale luării deciziilor financiare.