Vor face o diferență Planurile Pan-europene de Pensii?

 

Un produs de pensii paneuropean (PEPP) este o schemă de pensie personală voluntară care oferă consumatorilor o nouă opțiune paneuropeană de a economisi pentru pensie. Noul produs va fi complementar produselor și planurilor de pensii existente și nu le va înlocui. Produsul oferă posibilitatea de a transfera capitalul acumulat între furnizori în interiorul și peste granițele europene . Comisia Europeană recomandă statelor membre individuale să trateze produsul într-un mod prietenos din punct de vedere fiscal ca produse similare de pensii naționale, deși nu este o obligație.

Deși s-au înregistrat progrese de la lansarea inițiativei CMU în 2015, piețele de capital ale UE rămân fragmentate. Aceasta înseamnă că cetățenii și întreprinderile europene nu pot beneficia pe deplin de potențialul de eficiență și nici de finanțare și investiții ale unor furnizori de încredere pe care le pot oferi piețele de capital. În Europa, piața pensiilor personale este, deocamdată, fragmentată, din cauza unei diversități de norme naționale ce împiedică dezvoltarea unei piețe la nivelul UE.  În unele state membre, piața este aproape inexistentă. Pentru produse bazate pe instrumente ale pieței de capital, opțiunile sunt adesea limitate, iar costurile unor astfel de produse sunt destul de ridicate.  Aceste costuri mai ridicate pentru deponenți îi face să nu opteze pentru astfel de prodise de economisire-inestire, ceea ce duce și la un nivel insuficient de lichidități pe piețele respectivelor produse. 

Chiar daca in prezent, in cadrul statelor membre UE exista diverse astfel de planuri de pensii personale naționale, PEPP poate deveni primul produs care să depășească granițele naționale, prin caracterul sau de adresabilitate extinsă la nivelul Pieței Comune. Acest produs poate rezolva problema asigurărilor de pensii pentru categoria "freelancerilor", sau pentru acele persoane care nu reușesc să contribuie regulat la sistemele de pensii publice din diferite motive, dar cel mai adesea datorită unor venituri neconstante.

Sistemul de pensii pan-european poate fi avantajos pentru tineri, aceștia putând beneficia, încă de la începutul vieții profesionale sau de la vârsta de contributivitate de un instrument de economisire pe termen lung stabil si predictibil.

PEPP va avea următoarele avantaje pentru consumatori:

1. mai multe opțiuni. Deponenții  vor putea să aleagă dintr-o gamă largă de furnizori de PEPP într-un mediu mai competitiv. Ei vor avea posibilitatea de a alege între o opțiune de investiții implicită sigură și opțiuni cu profiluri diferite de risc-randament;

2. protecția sporită a consumatorilor. Regulamentul prevede faptul că deponenții sunt informați cu privire la caracteristicile esențiale ale unui PEPP;

3. schimbarea furnizorilor. Deponenții vor avea dreptul să schimbe furnizorii, atât la nivel național, cât și dincolo de frontiere, după un minimum de cinci ani de la încheierea contractului sau de la cea mai recentă schimbare de furnizor. Dacă furnizorul de PEPP o permite, ar putea să facă acest lucru și mai des. Taxa pentru un astfel de demers ar urma să aibă un plafon maxim;

4. transferabilitate. Deponenții vor putea continua să contribuie la PEPP-ul lor și dacă se mută în alt Stat Membru.

  

PEPP – ar putea stimula consumatorii să-și schimbe comportamentul de economisire și mentalitatea privind planurile de viață prin redirecționarea către fondurile de pensii a unor părți din banii păstrați în depozite bancare

Consecințe

 ► economiile tezaurizate în sectorul bancar pot fi fructificate de fondurile de pensii cu efecte de multiplicare in economie;

► la nivel individual cresc securitatea și bunăstare financiară la pensie;

►  la nivel macroeconomic o dezvoltare sustenabilă pentru economie;

► contribuie la consolidarea stabilității financiare la nivel individual și social

Va face PEPP o diferență?

Depinde de țara de reședință și/sau de caracteristicile produsului, de existența sau nu a unor tratamente fiscale favorabile. Se preconizează, de asemenea, ca PEPP să aibă  potențialul de a spori mobilitatea internațională a forței de muncă în cadrul Uniunii Europene.