Persoane fizice

DONEAZĂ PRIN TRANSFER BANCAR

IBAN LEI: RO65BTRLRONCRT0521544401
IBAN EURO:
COD BIC: BTRLRO22
CUI: 41953292
Cont deschis la: Agenția Banca Transilvania SA - Timpuri Noi, București
Adresa agenției: Splaiul Unirii nr. 165, Incinta clădirii TN Offices 1, Parter și Mezanin, Sector 3, București

 

DIRECȚIONEAZĂ 2%

 

           Prin depunerea declarației de venituri puteți susține activitatea Asociației Consumers
United/Consumatorii Uniți. Sistemul 2% vă permite să direcționați 2% din impozitul pe venit către
Asociație. Detalii aici.


            Din impozitul anual datorat: Click dreapta/Salvează link Formular D230-Impozit anual datorat
            Venituri din salarii sau pensii: Click dreapta/Salvează link Formular D230-Salarii sau Pensii
            Venituri din alte surse: Click dreapta/Salvează link Declarația Unică

 

 
 

DONEAZA PRIN PAYPAL

 

Direcționează 2% - Ghid util

"2%" este un sistem prin care cetățenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmpla cu impozitele lor.
Sunteți angajat, pensionar sau aveți venituri din alte surse (cedarea folosinței bunurilor, profesii  liberale, proprietate intelectuală etc) și vreți să direcționați către ASOCIAȚIA CONSUMERS UNITED/CONSUMATORII UNIȚI 2% din impozitul dumneavoastră ? Iată aici detalii despre formularele pe care le puteți depune.

Completați datele pe declarație în funcție de sursa dvs. de venit astfel:

a. dacă aveți venituri din alte activități decât salarii sau pensii completați Declarația 230 - Impozit anual datorat
Trimiteți formularul la Administrația Financiară de care aparțineți până la 15 martie 2020.  Formularul se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare  recomandată, cu confrmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

b. daca aveți venituri din salarii sau pensii (doar în cazul unei pensii mai mari de 2000 de lei) completați Declarația 230 - Salarii sau Pensii

Nu vă faceți probleme dacă în momentul completării nu cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteți lăsa casuta/rubrica  necompletată.
Pensiile mai mici de 2.000 lei, inclusiv, sunt neimpozabile. Ca atare pensionarii cu pensii mai mici de 2.000 lei nu pot redirecționa 2% din impozit deoarece nu plătesc impozit pe venit.
 Formularul se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și /sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.

c. dacă aveți venituri din alte surse (cedarea folosinței bunurilor, profesii liberale, proprietate intelectuală etc) redirecționarea a 2% din impozitul pe venit se face prin Formular D212-Declarația Unică privind impozitul pe venit care se depune până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.


Precizări
Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație privată și nu vă costă nimic. În cazul în care nu redirecționați acești 2%, banii rămân statului.
Adresele Administrațiilor financiare se pot verifica pe site-ul ANAF aici.


Atenție la
Numele organizatiei: Asociația Consumers United/Consumatorii Uniți
Codul de identificare fiscală (codul fiscal CUI): 41953292
Contul organizației: RO65BTRLRONCRT0521544401