Un nivel scăzut de educația financiară va limita capacitatea tinerilor sa ia decizii financiare în cunoștință de cauză și de a transmite la rândul lor viitoarelor generații cunoștințele și deprinderile necesare.
Atunci când indivizii nu își pot gestiona finanțele, ei devin o problemă pentru societate, de aceea gradul de alfabetizarea financiară a tinerilor trebuie îmbunătățit continuu, în special în condițiile zilelor noastre, cu piețele financiare aflate în schimbare rapidă.
Chiar dacă tinerii preferă planificarea pe termen scurt decât planurile financiare pe termen lung, un obiectiv al celor implicați în educația financiară este să-i învețe pe tineri să înțeleagă că ei sunt cei care au responsabilitatea propriului viitor. De asemenea, tinerii trebuie să înțeleagă că doar simpla cunoaștere a terminologiei financiare și a mecanismelor financiare care asigură viețuirea în societatea actuală nu garantează prin ele însele succesul financiar și nici nu le achită facturile, nici astăzi, nici când vor fi la pensie, dar le pot înlesni drumul. Tinerii trebuie să se implice în crearea propriului viitor financiar, iar planurile lor trebuie să includă realizarea acelor rezerve care să confere durabilitate țelurilor lor.