Președinta Asociației Consumers United/ Consumatorii Uniți - membră în componența a două grupuri consultative de la Autoritățile Europene de Supraveghere Financiară

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), Autoritatea de Reglementare și Supraveghere a Piețelor Financiare din UE, a fost primul organism de reglementare care a anunțat componența Grupului său de părți interesate de valori mobiliare și piețe (SMSG)  pentru 2024-2028. Printre reprezentanții consumatorilor a fost aleasa și Calu Monica, președinta Asociațiai Consumers United/Consumatorii Uniți din România.

SMSG este compus din 30 de membri numiți de Consiliul de Supraveghere al ESMA, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente și ținând cont de echilibrul geografic și de gen. Membrii SMSG reprezintă participanți la piața financiară care își desfășoară activitatea în Uniune (13), reprezentanții angajaților acestora (1), consumatori (6), utilizatorii serviciilor financiare (4), reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii (2) și membri independenți și cadre universitare de top (4).

La 1 iulie 2024, noii membri din Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG) și-au început mandatul de patru ani, timp în care vor oferi ESMA consiliere cu privire la activitatea sa de politici și supraveghere a piețelor financiar, fiind consultați cu privire la standardele și orientările tehnice. SMSG poate transmite din proprie inițiativă îndrumări și avize către ESMA, cu un accent deosebit pe promovarea convergenței în materie de supraveghere și pe evaluarea evoluțiilor pieței. Acest grup poate, de asemenea, să depună o cerere către AEVMP, după caz, pentru a investiga presupuse încălcări sau neaplicări ale dreptului Uniunii Europene.

Membrii desemnați ai SMSG au fost selectați dintr-un număr de 171 de candidați eligibili și vor alcătui noua echipă timp de patru ani, începând cu 1 iulie 2024.

La rândul său, printr-o procedură de selecție similară, Consiliul de Supraveghere al Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) a selectat noii membrii pentru Grupul părților interesate în asigurări și reasigurări (Noua compozitie IRSG) și Grupul părților interesate în pensii ocupaționale (Noua compozitie OPSG).  Doamna Calu Monica va face parte din OPSG, pentru o perioadă de 4 ani reprezentând beneficiarii de pensii.

Grupurile părților interesate din cadrul Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale facilitează consultarea Autorității cu părțile interesate din Europa cu privire la aspecte precum standardele tehnice, orientările și recomandările care se aplică sectoarelor asigurărilor și pensiilor. OPSG are sarcina de a consilia EIOPA în aplicarea reglementărilor financiare și în elaborarea de recomandări și orientări referitoare la pensiile ocupaționale în Europa. Grupurile părților interesate din cadrul EIOPA au fost formate ținând cont de responsabilitățile EIOPA și de activitatea anticipată în domenii precum finanțarea durabilă, digitalizarea și reziliența operațională. IRSG și OPSG sunt compuse din reprezentanți de rang înalt din industria asigurărilor și a pensiilor, consumatori, mediul academic, întreprinderi mici și mijlocii, angajați și asociații profesionale.

În urma unui anunț public, EIOPA a primit 179 de cereri din 28 de țări europene. În procesul său de selecție, EIOPA și-a propus să atingă echilibrul geografic și de gen, asigurând în același timp o reprezentare diversă a intereselor participanților la piața asigurărilor. Organismele consultative ale EIOPA includ acum membri din 21 de naționalități diferite și 22 de femei.

Calu Monica este jurist specializat în Dreptul consumatorilor, cu o experiență de un deceniu și jumătate în acest domeniu. Este specializată în protecția drepturilor consumatorilor de servicii financiare, iar domeniile sale de expertiză includ contractele bancare, contractele de asigurări, reglementarea drepturilor consumatorilor de servicii financiare în legislația internă și a Uniunii Europene. Deține, de asemenea, o licență în economie. Este fondatoare și președinte a Asociației Consumers United/Consumatorii Uniți și a fost membră în Banking Stakeholders Group (BSG) la Autoritatea Bancară Europeană (EBA) între 2019- iunie2024  și în Insurance and Reinsurance Stakeholders Group (IRSG) între septembrie 2018 -  iunie2024 la Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), reprezentând consumatorii. Este membru independent în ONG-ul internațional Finance Watch.

Asociația Consumers United/Consumatorii Uniți este membră în Consiliul consultativ pentru protecția consumatorilor la nivel central, organizat în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, scopul acestuia fiind acela de a asigura cadrul informațional și organizatoric necesar stabilirii și aplicării politicii de protecție a consumatorilor, dar și corelării acțiunilor cu cele ale organizațiilor neguvernamentale cu atribuții în acest domeniu.


Tipărire   Email